KURAN-I KERİM DİNLE
 
NO SURE ADI OKU DİNLE İNDİR TAVSİYE ET
1 Fatiha   
2 Bakara   
3 Al-i İmran   
4 Nisa   
5 Maide   
6 Enam   
7 Araf   
8 Enfal   
9 Tevbe   
10 Yunus   
11 Hud   
12 Yusuf   
13 Rad   
14 İbrahim   
15 Hicr   
16 Nahl   
17 İsra   
18 Kehf   
19 Meryem   
20 Ta Ha   
21 Enbiya   
22 Hac   
23 Müminun   
24 Nur   
25 Furkan   
26 Şuara   
27 Neml   
28 Kasas   
29 Ankebut   
30 Rum   
31 Lokman   
32 Secde   
33 Ahzab   
34 Sebe   
35 Fatır   
36 Yasin   
37 Saffat   
38 Sad   
39 Zümer   
40 Mümin   
41 Fussilet   
42 Şura   
43 Zuhruf   
44 Duhan   
45 Casiye   
46 Ahkaf   
47 Muhammed   
48 Fetih   
49 Hucurat   
50 Kaf   
51 Zariyat   
52 Tur   
53 Necm   
54 Kamer   
55 Rahman   
56 Vakıa   
57 Hadıd   
58 Mücadele   
59 Haşr   
60 Mümtehine   
61 Saf   
62 Cuma   
63 Münafikun   
64 Tegabun   
65 Talak   
66 Tahrim   
67 Mülk   
68 Kalem   
69 Hakka   
70 Mearic   
71 Nuh   
72 Cin   
73 Müzzemmil   
74 Müddessir   
75 Kıyame   
76 İnsan   
77 Mürselat   
78 Nebe   
79 Naziat   
80 Abese   
81 Tekvir   
82 İnfitar   
83 Mutaffifın   
84 İnşikak   
85 Büruc   
86 Tarık   
87 Ala   
88 Gaşiye   
89 Fecr   
90 Beled   
91 Şems   
92 Leyl   
93 Duha   
94 İnşirah   
95 Tin   
96 Alak   
97 Kadir   
98 Beyyine   
99 Zilzal   
100 Adiyat   
101 Karia   
102 Tekasür   
103 Asr   
104 Hümeze   
105 Fil   
106 Kureyş   
107 Maun   
108 Kevser   
109 Kafirun   
110 Nasr   
111 Tebbet   
112 İhlas   
113 Felak   
114 Nas
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Turk Bayrağı
 Sitene Ekle