ÇOK EŞLİLİK
 


ÇOK EŞLİLİK

Günümüz medeni kanunlarına göre insanlar resmi olarak ancak tek kişiyle evlenebilirler.son zamanlardaki manevi çöküntülerden dolayı insanlar maneviyattan uzaklaşmış CENAB-I ALLAHın biz insanlar için indirdigi İSLAM dinini ögrenmez ve yaşamaz olmuşuz bunun sonucunda da ALLAH CC bizlere rahmet nazarı ile bakmayıp,gazap nazarı ile bakmaya başlamıştır.
Biz dinden uzaklaştıkca başımıza bir çok felaketler gelmiş ama biz bunları ALLAH CC dan bir ihtar degil dogal afet olarak yorumlamışız biz bu ihtarları anlamayıp şeytanın yolunda gittikce felaketler üst üste gelmiştir.insanlar evli olmalarına ragmen çeşitli sebeplerle zina yapmaya devam etmiştir bunun sonucunda aileler dagılmaya başlamış,boşanmalar aşırı şekilde çogalmıştır
Boşanan eşler bir süre sonra gayri meşru ilişkilere başlamış zina bataklıgına gömülmüş çocuklar meydanlarda kalmış ve bozuk zihniyetli bir nesil türemeye başlamıştır aile terbiyesi almamış başı boş ahlaksız bir ortamda büyümüş bir çocuktan bu millete bu vatana ne hayır gelir diye düşünmeden edemiyorum.
Oysa çok eşlilige izin verilmiş olsada insanlar başıboş kalmasa kendilerin sorumlu hissettikleri birileri olsa çocuklar yuvalara verilmeyip ailelerinin yanında aile terbiyesi alarak büyüse,anasına,babasına,ailesine,topluma,vatana,millete faydalı bir fert olsa daha iyi olmazmı.
CENAB-I ALLAH zinayı yasaklamış ve büyük günahlardan biri olarak degerlendirmiştir.efendimiz HZ.MUHAMMED(SAV) zinanın insanı fakirleştirdigini söylemiştir.(CENAB-I ALLAHın kalplerini mühürledigi,gözlerini körettigi,kulaklarını sagır ettigi rahmetiyle degil gazabıyla baktıgı insanlar hariç)
CENAB-I ALLAH gerekli şartlara sahip olan aralarında adaletli davranmak şartıyla çok evlilige izin vermiştir bu konudaki ayet aşagıdadır.

NİSA SURESİ Hicretten sonra Medine'de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. "Nisâ" kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına "Nisâ" denmiştir.

Rahman ve Rahim (olan) Allahın adıyla

3. Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır

BAKARA SURESİ
25. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe: Bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu, derler. Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedî kalıcılardır

NAHL SURESİ

72. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

DUHAN SURESİ

51. Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar.

52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

53. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar.

54. İşte böyle. Bunun yanısıra biz onları, iri gözlü hûrilerle evlendiririz.

55. Orada, güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler.

56. İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur (sürekli hayata kavuşmuşlardır).

57. (Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur

RAHMAN SURESİ

70. İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır.

71. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

72. Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır.

73. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

74. Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

75. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

76. Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel döşemelere yaslanırlar.

77. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.

VAKIA SURESİ

22. İri gözlü hûriler,

23. Saklı inciler gibi.

24. Yaptıklarına karşılık olarak (verilir).

35. Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık.

36. Onları, bâkireler kıldık.

37. Eşlerine düşkün ve yaşıt.

38. Bütün bunlar sağdakiler içindir.. 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Turk Bayrağı
 Sitene Ekle