ÇARPIK İLİŞKİLER
 


 

 ÇARPIK İLİŞKİLER

                    İnsanların maneviyattan uzaklaştıkları,tamamen maddiyatcı menfaatperest oldukları ahlaki çöküntünün en üst seviyelere çıktıgı şu günlerde maalesef insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar insanların büyük bölümü yokluk,sıkıntı içinde kıvranırken küçük bir azınlık saltanat sürmektedir.
                   Maneviyatını yitiren nefsinin (şeytanın) esiri olan insanlarımız şükretmeyi unutmuş kendilerini çarpık ilişkilerin kollarına bırakmışlardır.önceleri utandıkları kimseye söyleyemedikleri çirkin duygularını internet ortamında serbestce dile getirmiş insanlıga faydalı bir sistem kötü emellere alet edilmeye başlanmıştır.
                  CENAB-I ALLAH çogalsınlar diye erkegin karşılıgı kadını yaratmıştır ve erkekle kadının birleşmesinden çocuklar meydana getirmiştir.fakat insanlar çogaldıkca sorunlar artmış sorunlar arttıkca insanlar CENAB-I ALLAHın yasakladıgı yanlış ilişkilere girmeye başlamışlardır.bu ilişkiler günümüzde aşikar bir biçimde meydanlarda boy göstermektedir. 
                  Kadınlar kadınlarla,erkekler erkeklerle veya kadınlı erkekli grup seksi yaparak
sadece karı-koca arasında kalması gereken mahrem ilişkiler meydanlarda insanların gözü önünde günahkar bir ortamda yapılmaktadır ve bundan zevk almaktadırlar.
                 Oysa CENAB-I ALLAH KURAN-I KERİM'de lut kavmini bu suçu işledikleri için helak ettigini belirtiyor.şimdi aklaksızlıgın diz boyu oldugu,hergün binlerce insanın tacize ugradıgı,tecavüze ugradıgı,öldürüldügü bu ortamda kıyamet yaklaşıyor desek abatmışmı oluruz.insanlar bir an önce bu günah ortamından kurtulmalı CENAB-I ALLAHın insanlıga gönderdigi son din İSLAMa sarılmalı şeytanın yolunu terk etmelidir.
                 Kurtuluş ancak CENAB-I ALLAHın dinine sımsıkı sarılmakla mümkündür ALLAH CC bizi kendini rızasına uygun yaşayanlardan eylesin AMİN-AMİN-AMİN

BU KONUDAKİ SURE VE AYETLER
FATİHA SURESİ

Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-Esâs", ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb'u'l-Mesânî", birçok esrarı taşıdığı için "el-Kenz". Peygamberimiz "Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da vardır. Zira Fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur. Hicretten önce nazil olmuştur. 7 ayettir.

1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3. O, rahmândır ve rahîmdir.

4. Ceza gününün mâlikidir.

5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6. Bize doğru yolu göster.

7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! 

HİCR SURESİ

77. Elçilerimiz Lût'a gelince, (Lût) onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı da "Bu, çetin bir gündür" dedi.

78. Lût'un kavmi, koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. (Lût): "Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin); sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu!" dedi.

79. Dediler ki: Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin.

80. (Lût:) Keşke benim size karşı (koyacak) bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim! dedi.

81. (Melekler) dediler ki: Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle (yola çıkıp) yürü. Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan (azap) şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vâdolunan (helâk) zamanı, sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi?

82. Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine (balçıktan) pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık.

83. (O taşlar:) Rabbin katında işaretlenerek (yağdırılmıştır). Onlar zalimlerden uzak değildir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Turk Bayrağı
 Sitene Ekle